AUDIITORTEENUSED

Finantsnäitajate ületamisel ja/või teatud tegevuste tagajärjel on raamatupidamiskohuslasele seadusega ette nähtud kohustuslik audit või ülevaatus.

Auditikalkulaator: https://audiitorkogu.ee/est/audit_calc

Audit

Audit on kindlustandev töövõtt, mille soovitavaks tulemuseks on aruanne, kus audiitor annab teada, et raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge.

Auditi käigus kontrollib audiitor aastaaruande vastavust raamatupidamistavale, maksuarvestusprintsiipide rakendamist nii palju kui on aastaaruande kui terviku seisukohalt vajalik ning veendub, et kolmandad osapooled saaksid aastaaruannet lugedes ettevõtte finantsnäitajatest adekvaatse pildi.

Ülevaatus

Ülevaatus pakub auditiga võrreldes väiksemat kindlustunnet. Audiitori läbiviidavad protseduurid piirduvad analüütiliste  testide ja võtmeisikute intervjueerimisega, raamatupidamises kajastatud andmeid ning finantsaruande koostamise  kontrolliprotseduure põhjalikult ei kontrollita. Seetõttu on ülevaatus ka reeglina mõnevõrra odavam.

Pakendiaudit

Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontroll. Pakendiauditi läbiviimise aluseks on Рakendiseadus § 241.

Ühingud ja organisatsioonid, kelle pakendiaruandlust on vaja auditeerida, on kõik, kelle kalendriaasta jooksul Eestisse müügiks toodud pakendatud kauba või toodete või Eestis tegevuse käigus täiendavalt pakendatud toodete pakendite pakkematerjali kogus ületab 5 tonni.

Revisjon

Pakume revisjoniteenust peamiselt korteriühistutele ja mittetulundusühingutele. Korteriühistu revisjoni eesmärgiks on erapooletu kõrvaltvaataja pilguga kontrollida üle nii juhatuse tegevus kui ka raamatupidamine.

RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Raamatupidamisteenused keskmistele ja väiksematele ettevõtetele. Tasuta nõustamine kindla kuuhinnaga paketis. Personaalsed raamatupidamise lahendused.